Kwartaal rapportage BAS

BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS).

Bijgaand de rapportage van cluster Aalsmeerbaan

Derde Kwartaalrapportage 2016-aalsmeerbaan (1.1 MiB)

De rapportages van de overige clusters kan je inzien op de website, www.bezoekbas.nl onder ‘Rapportages/Publicaties -> Kwartaalrapportages’ of klik hier.

Met de onderstaande link naar de bijlage vind je per cluster een overzicht van melders meldingen per plaats.

·         Bijlage melders meldingen per plaats

Stellingen Thema avond 3 november

De dorpsraad is van plan om het bestaande dorpsplan op punten aan te passen. Om de discussie hierover enige richting te geven hebben wij een viertal prikkelende stellingen bedacht.

  • Laten we het Oude dorp autovrij maken. Parkeren op het Sperwerveld aan de andere kant van de Vecht.
  • Mobiele (draadloze) bereikbaarheid wordt steeds belangrijker. Het wordt nu toch echt tijd om extra zendmasten te plaatsen.
  • Het speerpuntbeleid van de gemeente met betrekking tot het toerisme geeft overlast voor het dorp en het wordt niet gefaciliteerd door de gemeente.
  • Het dorpshuis moet het kloppend hart van Vreeland worden.

Via onderstaande link kunt u het huidige dorpsplan vinden:

Dorpsplan (1.5 MiB)

 

Mantelzorger krijgt waardering en steun

Mantelzorg Poster (1.4 MiB)

Wie zorgt voor een ander is goed bezig maar het kan ook zwaar zijn. De gemeente ziet de grote inzet van mantelzorgers en we waarderen die enorm.” Aan het woord is wethouder Jacqueline Koops met mantelzorg (Wmo) in haar portefeuille. “Als blijk van waardering geven we mantelzorgers ook dit jaar een cadeaubon.”

“De zorg voor elkaar van inwoners in onze wijken en kernen is heel waardevol, wij vinden het belangrijk dat mensen elkaar helpen en ondersteunen. ‘Dat doe je toch gewoon voor elkaar’, krijg ik vaak te horen in mijn gesprekken met mantelzorgers”, aldus Jacqueline Koops.

Grote inzet mantelzorgers

Mantelzorgers – vaak familieleden – zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Soms zelfs 24 uur per dag. Anders dan vrijwilligers of beroepsmatige zorgverleners kiezen ze vaak niet bewust voor deze zorgtaken: ze doen het omdat zij een emotionele band hebben met degene voor wie ze zorgen. Lees meer →

Uitnodiging inloopavond op 12 oktober in dorpshuis Vreeland m.b.t. onderhoudswerkzaamheden Van Leerbrug

Bijgaand de brief die we van de gemeente hebben ontvangen. Belangrijkste alinea lijkt de volgende te zijn:

Omleidingroute en bereikbaarheid

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt de Van Leerbrug gedurende de werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Zij worden omgeleid over de verderop gelegen Vechtbrug. Zodra er mogelijkheden in de uitvoering aanwezig zijn wordt per dag bekeken of de Van Leerbrug opengesteld kan worden voor alleen de fietsers en voetgangers.

Op de inloopavond ontvangt u gedetailleerde informatie over de omleidingfaseringen.

Uitnodiging Inloopavond Bewoners Vreeland Mbt Van Leerbrug 61696 1 (22.3 KiB)

Gemeente zoekt vertegenwoordigers voor Regionaal Overleg luchthaven Hilversum

8 augustus 2016 – Gemeente Stichtse Vecht zoekt omwonenden van de luchthaven die zitting wil nemen in de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hilversum.

Taken commissie

De Commissie Regionaal Overleg Hilversum heeft tot taak om door overleg tussen de diverse betrokkenen het gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van de direct betrokkenen. Het gaat daarbij om alle belangen en niet alleen om milieubelangen. De commissieleden bestaan uit vertegenwoordigers van het vliegveld, de colleges van B&W en omwonenden van de gemeenten:

  • Hilversum;
  • De Bilt;
  • Wijdemeren;
  • provincie Utrecht;
  • plaatselijke milieugroepen.

De commissie staat onder leiding van een onafhankelijke, door de minister van Infrastructuur en Milieu benoemde, voorzitter. Lees meer →

Toename van het aantal woninginbraken en autokraken

Beste signaleringsteams, wijkcommissies en whatsappgroepen,

Graag willen wij vragen weer extra alert te zijn in de wijk. De afgelopen weken zien we een toename van het aantal woninginbraken en autokraken. Vannacht is er een autobrand geweest in Reigerskamp.

De zomervakantie is in volle gang en veel mensen zijn op vakantie. Een ideale tijd voor inbrekers. De extra ogen en oren in de wijk kan politie goed gebruiken. Mocht u een verdachte situatie zien dan altijd 1-1-2 bellen. Lees meer →