Gemeente maakt afspraken over gebruik gemeentegrond

23 februari 2017 – Op veel plekken in Stichtse Vecht hebben bewoners een stukje gemeentegrond in gebruik als tuin zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt met de gemeente. Vaak zijn bewoners zich helemaal niet bewust van deze situatie, omdat het bijvoorbeeld al zo was bij aankoop van de woning. De gemeente heeft het grondgebruik nu in kaart gebracht en gaat afspraken maken met de bewoners die het betreft.

Lees meer Gemeente maakt afspraken over gebruik gemeentegrond.

Zaterdag 25 maart 2017 Landelijke Opschoondag

Zaterdag 25 maart 2017 is het Landelijke Opschoondag. Overal in het land organiseren mensen leuke evenementen om samen hun straat of buurt schoon te houden.
Want, in een schone omgeving, is het prettiger wonen. Dat vindt u toch ook?

In de gemeente Stichtse Vecht gaan op verschillende plekken inwoners aan de slag. Een mooi moment om met buurt- en wijkbewoners samen iets te doen.

Wilt u ook in, en met uw buurt aan de slag voor een schone wijk?
Meld uw actie dan aan bij het Milieu Educatief Centrum Maarssen en op www.supportervanschoon.nl.
Via deze website kunt u na aanmelding ook (gratis) diverse actiematerialen bestellen, zoals posters, vlaggen, spandoeken en actiepakketten met bijv. handschoenen, vuilniszakken etc.

Lees meer →

Collectieve vrijwilligers verzekering

De Gemeente Stichtse Vecht heeft een basispolis afgesloten waarmee ongevallen- en persoonlijke eigendommenrisico’s en aansprakelijkheid worden afgedekt en een pluspolis waarmee aansprakelijkheid voor rechtspersonen, bestuurlijke aansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen en rechtsbijstand is verzekerd.

Voor wie is de verzekering?

Voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving, waarbij maatschappelijk belang wordt gediend. Alle vrijwilligers zijn verzekerd, ongeacht leeftijd, ook bij eenmalige activiteiten en er is geen minimum aantal uren nodig. De verzekering geldt ook voor kerkelijk werk en buurtactiviteiten, met uitzondering van vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers. Ook mantelzorgers zijn verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers.

Lees meer →

Vreeland: werkzaamheden aan Van Leerbrug vanaf 20 februari

17 februari 2017 – Maandag 20 februari start het laatste deel van de onderhoudswerkzaamheden aan de Van Leerbrug in Vreeland. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 10 maart. Net als bij de eerdere werkzaamheden aan de brug wordt de brug afgesloten voor auto-, motor- en bromfietsverkeer. Het gemotoriseerd verkeer omrijden via de Provinciale Weg N201. Voetgangers en fietsers (als zij hun fiets aan de hand meenemen) de brug wel passeren.

Bij dit onderdeel van de werkzaamheden wordt een nieuwe slijtlaag aangelegd, en ook de besturing van de brug en de landseinen, en het leuningwerk inclusief de afsluithekken van de brug worden gewisseld.

Wanneer wordt het afval opgehaald?

26 januari 2017 – Gemeente Stichtse Vecht heeft een online AfvalWijzer. Hierin ziet u in één oogopslag wanneer op uw adres het afval wordt opgehaald, ook wanneer de inzameling afwijkt van het normale rooster. In de digitale AfvalWijzer worden actuele wijzigingen en nieuwtjes direct verwerkt. Zo krijgt u altijd in één keer de juiste informatie. Via de AfvalWijzer kunt u ook instellen dat u steeds per e-mail een herinnering ontvangt van de eerstvolgende ophaaldatum.

Waar vind ik de digitale AfvalWijzer

U vindt de digitale AfvalWijzer via www.stichtsevecht.nl/afvalwijzer. U hoeft alleen maar uw postcode en huisnummer in te vullen, en u ziet precies wanneer u welke afvalsoort kunt buitenzetten. Lees meer →

Kwartaal rapportage BAS

BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS).

Bijgaand de rapportage van cluster Aalsmeerbaan

Derde Kwartaalrapportage 2016-aalsmeerbaan (1.1 MiB)

De rapportages van de overige clusters kan je inzien op de website, www.bezoekbas.nl onder ‘Rapportages/Publicaties -> Kwartaalrapportages’ of klik hier.

Met de onderstaande link naar de bijlage vind je per cluster een overzicht van melders meldingen per plaats.

·         Bijlage melders meldingen per plaats

Stellingen Thema avond 3 november

De dorpsraad is van plan om het bestaande dorpsplan op punten aan te passen. Om de discussie hierover enige richting te geven hebben wij een viertal prikkelende stellingen bedacht.

  • Laten we het Oude dorp autovrij maken. Parkeren op het Sperwerveld aan de andere kant van de Vecht.
  • Mobiele (draadloze) bereikbaarheid wordt steeds belangrijker. Het wordt nu toch echt tijd om extra zendmasten te plaatsen.
  • Het speerpuntbeleid van de gemeente met betrekking tot het toerisme geeft overlast voor het dorp en het wordt niet gefaciliteerd door de gemeente.
  • Het dorpshuis moet het kloppend hart van Vreeland worden.

Via onderstaande link kunt u het huidige dorpsplan vinden:

Dorpsplan (1.5 MiB)