Rapport ’t Kampje

Rond de jaarwisseling kondigden wij aan dat wij de mogelijkheden voor een ontmoetingspunt voor jong en oud in ’t Kampje zouden gaan verkennen. Op basis van een eerste gespreksronde hebben wij bijgaand rapportje geschreven. Het gaat hier slechts om een eerste verkenning van wat er leeft onder de bevolking. Mocht u uw gedachten daarin niet (of juist wel) herkennen: laat het ons weten en/of kom naar de “gangmakersavond” op 29 maart a.s. in ’t Kampje. Wij zullen u op deze avond ook informeren over de besluitvorming die momenteel op bestuurlijk niveau plaatsvindt. Nadere berichten daarover volgen.

Rapport Marktonderzoek Uitkijk 24-2-16 (179.6 KiB)

Lees meer →

Bericht gemeente ondergrondse containers Fetha

Geachte Dorpsraad,

Hierbij willen wij u laten weten dat er op vrijdag 18 december ondergrondse afvalcontainers voor plastic, oud papier, glas en textiel aan de Fetha zullen worden geplaatst ter vervanging van de huidige bovengrondse containers.. Deze ondergrondse containers zullen op vrijwel dezelfde locatie geplaatst worden als de huidige bovengrondse containers voor plastic, glas en textiel. Er zal daarnaast ook een ondergrondse container voor oud papier geplaatst worden. Lees meer →

Geplande werkzaamheden houten bruggen

We kregen bericht van de gemeente over gepland onderhoud aan de houten bruggetjes. Brug nummer 2 is de brug Spoorlaan/Singel en daarmee voor Vreeland de enige relevante. Bijgaand het hele document van de gemeente. Momenteel is ingenieursbureau Nebest bezig met de besteksvoorbereiding van het onderhoud. Aanbesteding zal in april/mei plaatsvinden.

Werkzaamheden Houten Bruggen 2015 SV (1.8 MiB)