Zaterdag 25 maart 2017 Landelijke Opschoondag

Zaterdag 25 maart 2017 is het Landelijke Opschoondag. Overal in het land organiseren mensen leuke evenementen om samen hun straat of buurt schoon te houden.
Want, in een schone omgeving, is het prettiger wonen. Dat vindt u toch ook?

In de gemeente Stichtse Vecht gaan op verschillende plekken inwoners aan de slag. Een mooi moment om met buurt- en wijkbewoners samen iets te doen.

Wilt u ook in, en met uw buurt aan de slag voor een schone wijk?
Meld uw actie dan aan bij het Milieu Educatief Centrum Maarssen en op www.supportervanschoon.nl.
Via deze website kunt u na aanmelding ook (gratis) diverse actiematerialen bestellen, zoals posters, vlaggen, spandoeken en actiepakketten met bijv. handschoenen, vuilniszakken etc.

Lees meer →

Collectieve vrijwilligers verzekering

De Gemeente Stichtse Vecht heeft een basispolis afgesloten waarmee ongevallen- en persoonlijke eigendommenrisico’s en aansprakelijkheid worden afgedekt en een pluspolis waarmee aansprakelijkheid voor rechtspersonen, bestuurlijke aansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen en rechtsbijstand is verzekerd.

Voor wie is de verzekering?

Voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving, waarbij maatschappelijk belang wordt gediend. Alle vrijwilligers zijn verzekerd, ongeacht leeftijd, ook bij eenmalige activiteiten en er is geen minimum aantal uren nodig. De verzekering geldt ook voor kerkelijk werk en buurtactiviteiten, met uitzondering van vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers. Ook mantelzorgers zijn verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers.

Lees meer →

Vreeland: werkzaamheden aan Van Leerbrug vanaf 20 februari

17 februari 2017 – Maandag 20 februari start het laatste deel van de onderhoudswerkzaamheden aan de Van Leerbrug in Vreeland. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 10 maart. Net als bij de eerdere werkzaamheden aan de brug wordt de brug afgesloten voor auto-, motor- en bromfietsverkeer. Het gemotoriseerd verkeer omrijden via de Provinciale Weg N201. Voetgangers en fietsers (als zij hun fiets aan de hand meenemen) de brug wel passeren.

Bij dit onderdeel van de werkzaamheden wordt een nieuwe slijtlaag aangelegd, en ook de besturing van de brug en de landseinen, en het leuningwerk inclusief de afsluithekken van de brug worden gewisseld.

Wanneer wordt het afval opgehaald?

26 januari 2017 – Gemeente Stichtse Vecht heeft een online AfvalWijzer. Hierin ziet u in één oogopslag wanneer op uw adres het afval wordt opgehaald, ook wanneer de inzameling afwijkt van het normale rooster. In de digitale AfvalWijzer worden actuele wijzigingen en nieuwtjes direct verwerkt. Zo krijgt u altijd in één keer de juiste informatie. Via de AfvalWijzer kunt u ook instellen dat u steeds per e-mail een herinnering ontvangt van de eerstvolgende ophaaldatum.

Waar vind ik de digitale AfvalWijzer

U vindt de digitale AfvalWijzer via www.stichtsevecht.nl/afvalwijzer. U hoeft alleen maar uw postcode en huisnummer in te vullen, en u ziet precies wanneer u welke afvalsoort kunt buitenzetten. Lees meer →

Mantelzorger krijgt waardering en steun

Mantelzorg Poster (1.4 MiB)

Wie zorgt voor een ander is goed bezig maar het kan ook zwaar zijn. De gemeente ziet de grote inzet van mantelzorgers en we waarderen die enorm.” Aan het woord is wethouder Jacqueline Koops met mantelzorg (Wmo) in haar portefeuille. “Als blijk van waardering geven we mantelzorgers ook dit jaar een cadeaubon.”

“De zorg voor elkaar van inwoners in onze wijken en kernen is heel waardevol, wij vinden het belangrijk dat mensen elkaar helpen en ondersteunen. ‘Dat doe je toch gewoon voor elkaar’, krijg ik vaak te horen in mijn gesprekken met mantelzorgers”, aldus Jacqueline Koops.

Grote inzet mantelzorgers

Mantelzorgers – vaak familieleden – zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Soms zelfs 24 uur per dag. Anders dan vrijwilligers of beroepsmatige zorgverleners kiezen ze vaak niet bewust voor deze zorgtaken: ze doen het omdat zij een emotionele band hebben met degene voor wie ze zorgen. Lees meer →

Uitnodiging inloopavond op 12 oktober in dorpshuis Vreeland m.b.t. onderhoudswerkzaamheden Van Leerbrug

Bijgaand de brief die we van de gemeente hebben ontvangen. Belangrijkste alinea lijkt de volgende te zijn:

Omleidingroute en bereikbaarheid

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt de Van Leerbrug gedurende de werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Zij worden omgeleid over de verderop gelegen Vechtbrug. Zodra er mogelijkheden in de uitvoering aanwezig zijn wordt per dag bekeken of de Van Leerbrug opengesteld kan worden voor alleen de fietsers en voetgangers.

Op de inloopavond ontvangt u gedetailleerde informatie over de omleidingfaseringen.

Uitnodiging Inloopavond Bewoners Vreeland Mbt Van Leerbrug 61696 1 (22.3 KiB)

Gemeente zoekt vertegenwoordigers voor Regionaal Overleg luchthaven Hilversum

8 augustus 2016 – Gemeente Stichtse Vecht zoekt omwonenden van de luchthaven die zitting wil nemen in de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hilversum.

Taken commissie

De Commissie Regionaal Overleg Hilversum heeft tot taak om door overleg tussen de diverse betrokkenen het gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van de direct betrokkenen. Het gaat daarbij om alle belangen en niet alleen om milieubelangen. De commissieleden bestaan uit vertegenwoordigers van het vliegveld, de colleges van B&W en omwonenden van de gemeenten:

  • Hilversum;
  • De Bilt;
  • Wijdemeren;
  • provincie Utrecht;
  • plaatselijke milieugroepen.

De commissie staat onder leiding van een onafhankelijke, door de minister van Infrastructuur en Milieu benoemde, voorzitter. Lees meer →

Toename van het aantal woninginbraken en autokraken

Beste signaleringsteams, wijkcommissies en whatsappgroepen,

Graag willen wij vragen weer extra alert te zijn in de wijk. De afgelopen weken zien we een toename van het aantal woninginbraken en autokraken. Vannacht is er een autobrand geweest in Reigerskamp.

De zomervakantie is in volle gang en veel mensen zijn op vakantie. Een ideale tijd voor inbrekers. De extra ogen en oren in de wijk kan politie goed gebruiken. Mocht u een verdachte situatie zien dan altijd 1-1-2 bellen. Lees meer →

Inwoners als beheerder openbare ruimte

8 juli 2016 – Steeds vaker komen er verzoeken van inwoners die zelf de openbare ruimte in hun directe omgeving willen opfleuren. Inwoners die met een aantal buren een bankje of een speeltoestel willen kopen en onderhouden. Om dat op een veilige manier mogelijk te maken heeft de gemeente nu de spelregels voor het zelfbeheer van Openbare Ruimte vastgesteld.

Lees meer over inwoners als beheerder openbare ruimte