Lid worden

Nog geen lid van de dorpsraad? Wij nodigen u graag uit om u nu aan te melden als lid. Het lidmaatschap kost slechts 8 euro per jaar. U kunt ook een familie lidmaatschap nemen voor slechtst 12 euro per jaar.

Lid worden

 

Beveiliging

De Dorpsraad is er voor alle Vreelanders.

De Dorpsraad behartigt uw Vreelandse belangen bij de Gemeente en overige publieke overheidsorganen.

Wij denken hierbij aan onze veiligheid maar ook het bewoonbaar en mooi houden van ons prachtige dorp.
Dat kost ons tijd en energie.

Uw lidmaatschap houdt in dat wij van u een kleine bijdrage vragen van € 8 per jaar.
Daarnaast kunt u 2 keer per jaar onze algemene ledenvergadering bijwonen, voor inspraak en waar wij verantwoording afleggen voor het door ons gevoerde beleid.

Onze strijdkreet is “Van Vreeland voor Vreeland”

Hoe meer Vreelanders wij vertegenwoordigen, des te beter zal men naar u en ons luisteren.

Hier kunt u de statuten vinden

Statuten Dorpsraad Vreeland (2.2 MiB)