Verlenging afsluiting Bergseweg i.v.m. aanpassingen aan brug

Beste dorpsgenoten,

Zoals te verwachten viel, is de afsluiting van de Bergseweg in Vreeland verlengd, en wel tot en met zondag 1 november 2020.

De brug die is aangelegd over de vaarverbinding met de sloepenhaven blijkt drie verkeersveiligheidsproblemen te veroorzaken en daarmee het risico op een verkeersongeval:
1) De hellingen van de brug zijn steiler dan volgens richtlijnen wordt geadviseerd;
2) Er is geen zicht op verkeer uit de tegengestelde richting tot je bovenop de brug bent. Tegelijk is de breedte van de rijbaan op de brug beperkt. De weg staat open voor verkeer in twee richtingen waardoor het mogelijk is dat er twee voertuigen op de brug elkaar tegenkomen en één daarvan achteruit moet steken om de ander voor te laten gaan;
3) De beperkte breedte van de rijbaan leidt ertoe dat een fietser en een vrachtwagen elkaar niet kunnen passeren, niet in dezelfde noch in tegengestelde rijrichting.

Voor het vinden van een passende oplossing zijn onderzoeken gestart om langs twee sporen aan een oplossing te werken:
– Het nemen van maatregelen om het verkeer veilig van de bestaande brug gebruik te laten maken;
– Het nemen van maatregelen om de brug aan te passen om het verkeer er veilig gebruik van te laten maken.
De gemeente heeft het voortouw genomen om deze onderzoeken uit te voeren. Het ziet er echter naar uit dat een afdoende oplossing voor de genoemde verkeersveiligheidsproblemen niet op korte termijn (dus binnen enkele weken) zijn te realiseren.

De omleiding die tijdens de aanleg van de brug was ingesteld blijft dus van kracht en wel (voorlopig) tot 1 november. Ook voor voetgangers, (brom)fietsers en de hulpdiensten is er voorlopig nog geen doorgang. De omleiding is via de Bergseweg, Raadhuislaan, N201, Gabriëlweg, Bergseweg en vice versa.

Wij zullen dit dossier blijven volgen en zodra er nieuws is, zullen wij dit delen.

Een antwoord naar “Verlenging afsluiting Bergseweg i.v.m. aanpassingen aan brug”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*