Brief gemeente omgekeerd inzamelen

Beste inwoner van Vreeland

De gemeente gaat over op een andere manier van afval inzamelen. Ook voor u gaat er van alles veranderen. Er komen onder meer nieuwe ondergrondse en bovengrondse afvalcontainers in de buurt. U gaat gebruik maken van de ondergrondse restafvalcontainer die al bij u in de buurt staat.

En u krijgt een nieuwe afvalbak voor plastic, blik en drankkartons. In deze brief leest u daar meer over.

We keren de manier van afval inzamelen om

Elk huishouden heeft afval. Door het afval beter te scheiden kunnen veel grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Zo hoeft er minder restafval verbrand te worden. Dat bespaart kosten, energie en er komen minder afvalstoffen in de lucht terecht. Om dit te kunnen doen keren we de manier waarop we tot nu toe afval inzamelden om: het ‘Omgekeerd Inzamelen’ gaat dit najaar van start.

U krijgt een nieuwe afvalbak

De grijze afvalbak/ kliko voor restafval verdwijnt. In de bovengrondse container kunt u straks uw restafval kwijt. Dat restafval zal veel minder zijn dan u gewend bent. Want u ontvangt van ons een nieuwe afvalbak voor plastic verpakkingen, blik en drankenkartons (PMD).De ervaring leert dat het grootste deel van uw afval in deze afvalbak terecht komt. En deze grondstoffen kunnen we door de nieuwe manier van inzamelen beter hergebruiken. De ophaaldagen van de nieuwe afvalbak vindt u eind december 2017 op onze website www.stichtsevecht.nl/afvalwijzer

Woensdag 20 september inloopbijeenkomst

Op 20 september bent u van harte welkom op de inloopbijeenkomst over het omgekeerd inzamelen. 

Locatie:          Dorpshuis Vreeland, Fetha 16, Vreeland

Tijd:                16.00 – 20.00 uur

Voor de nieuwe ondergrondse restafvalcontainers heeft de gemeente een aantal locaties in uw wijk op het oog. Wij willen deze locaties graag met u bespreken om een keuze te kunnen maken. Op de bijlage vindt u de plaats van de container bij u in de wijk. De rode lijn laat zien welke woningen zijn aangesloten op de ondergrondse restafvalcontainer. Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u tekeningen met de locaties bekijken en is er volop ruimte voor vragen. Ook kunt u mogelijke suggesties voor andere locaties aan ons doorgeven. Op de inloopbijeenkomst zijn hierormulieren voor beschikbaar.

U kunt voor woensdag 27 september ook via de mail reageren

Wilt u liever schriftelijk reageren of kunt u niet op 20 september aanwezig zijn? Dan kunt u tot een week na de bijeenkomst nog reageren via het mailadres: omgekeerdinzamelen@stichtsevecht.nl.

Heeft u een suggestie voor een locatie voor de afvalcontainers? Vermeld bij uw suggestie de naam van uw wijk/buurt en omschrijf duidelijk de betreffende locatie. Vergeet uw naam en e-mailadres niet. Wij nemen elke suggestie voor een locatie serieus. Maar kunnen helaas niet reageren op opmerkingen over het systeem van omgekeerd inzamelen. De keuze voor het systeem is namelijk al goedgekeurd door de gemeenteraad.

Waar moet een locatie aan voldoen?

Door de gemeente zijn criteria opgesteld waaraan de locaties voor ondergrondse restafvalcontainers moeten voldoen. Zo is onder andere gekeken naar bereikbaarheid voor inwoners en het beperken van overlast voor de omgeving. Ook is gekeken naar het beschermen van milieu/groen, de bereikbaarheid voor de inzamelvoertuigen en de (verkeers)veiligheid. Verder moet de ondergrond geschikt zijn, is gekeken naar parkeerplaatsen en de mogelijkheid om containers bij elkaar te plaatsen.

Over de definitieve keuze van de locaties ontvangt u opnieuw bericht van ons

Na de inloopavond en de reacties via de mail kijken we of alternatieve locaties nodig en beschikbaar zijn. Daarna worden de definitieve locaties bepaald. U ontvangt in de week van 23 oktober van ons opnieuw bericht als de locaties duidelijk zijn.

Eind december / begin januari worden de containers geplaatst en krijgt u een pasje

Eind december / begin januari worden de containers geplaatst. Het een en ander hangt af van de  weersomstandigheden. Het werk kost ongeveer 2 dagen en kan enige overlast veroorzaken door het afzetten van de weg. Direct na plaatsing van de nieuwe ondergrondse restafvalcontainer ontvangt u per post een toegangspas. Bij de pas zit een folder met alle informatie die u nodig heeft voor het gebruik van de ondergrondse container. Tot u de toegangspas heeft, kunt u van de huidige manier van afvalinzameling gebruik maken. Na ontvangst van de pas ontvangt u meer informatie over de nieuwe afvalbak voor plastic, de inzameling van de grijze afvalbakken en de uitgifte van de PMD-bakken.

Meer informatie: kijk op onze website

Alle informatie en ontwikkelingen rond het Omgekeerd Inzamelen kunt u vinden op onze website: www.stichtsevecht.nl. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar:  omgekeerdinzamelen@stichtsevecht.nl.

Wij ontmoeten u graag op 20 september in het Dorpshuis!

Met vriendelijke groet

 

Jos Haarman

Projectleider Omgekeerd Inzamelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*