Zienswijze Dorpsraad Vreeland op Bestemmingsplan De Vecht

Op 20 februari sluit de termijn waarop u uw zienswijze kunt indienen op het bestemmingsplan De Vecht zoals dat tijdens de inloopavond op 30 januari j.l. in het Dorpshuis is toegelicht.

Als Bestuur van Dorpsraad Vreeland hebben wiji onze zienswijze/bezwaren ingediend tegen het voorgestelde Bestemmingsplan De Vecht.

Wij doen dit namens het Bestuur en niet namens de leden of andere dorpsbewoners, omdat het waarschijnlijk onmogelijk is een bezwaar in te dienen waar iedereen het 100% mee eens is.

De kern van onze bezwaren is dat dit plan zeer strikt is voor de bewoners aan de Vecht, men mag maar één vaartuig aan de eigen oever aanleggen met een lengte van max 7,0 meter (12,0 meter in stedelijk gebied) en deze mag geen opbouwtje, roefje of kajuitje hebben. Haaks daarop staat dat (massa) toerisme op De Vecht sterk wordt gestimuleerd waardoor er Amsterdamse/Giethoornse taferelen zouden kunnen gaan ontstaan.

Ten aanzien van bewonersligplaatsen richt onze zienswijze / bezwaar zich tegen de zeer strenge regels:

1. Voor het buiten stedelijk gebied maar één – open – vaartuig met een max. lengte van 7,0 meter; aan eigen steiger

2. Voor het binnen stedelijk gebied maar één – open – vaartuig met een max. lengte van 12,0 meter;

3. Geen bewonersligplaatsen wanneer water en erf gescheiden zijn door een openbare weg.

Ten aanzien van toerisme, horeca en passagiersschepen richt onze zienswijze/bezwaar zich tegen:

1. Forse uitbreiding van halte-, opstap-, wacht- en ligplaatsen voor passagiersschepen tot 25 meter en passanten (iedere horecagelegenheid aan De Vecht mag een vaste ligplaats voor een of meer partyschepen hebben).

2.Opstap- en ligplaatsen in Vreeland zijn onwenselijk vanwege de te verwachten overlast en ontbreken van basis (sanitaire) faciliteiten. Er zijn tenminste drie opstap- en ligplaatsen voorzien in en bij Vreeland

Als u onze bezwaren deelt (of delen hiervan) nodigen wij u uit deze ook bij de Gemeente kenbaar te maken. Hoe meer bezwaren hoe sterker we staan. Hiervoor kunt u gebruik maken van de hierboven aangegeven tekst eventueel aangevuld met uw eigen opmerkingen. Ook kunt u de hele zienswijze bekijken,

Het is belangrijk dat u dat doet vóór 20 februari omdat dit de uiterste datum is waarop u uw bezwaar kenbaar kunt maken. Indien u vóór deze datum geen bezwaar maakt kunt u later geen bezwaar meer maken of meedoen met de procedures .

Het bestemmingsplan heeft verstrekkend gevolgen voor vrijwel iedereen die een boot in of aan de Vecht heeft door het inperken en verdwijnen van tientallen bewonersligplaatsen aan eigen erf of aan kades waar zij eerder altijd mochten liggen. Indien u niet uw ligplaats wilt verliezen is nu het moment om u te laten horen

Ook niet-booteigenaren worden getroffen omdat het Bestemmingsplan meer ruimte geeft aan partyschepen en passagiersschepen in een situatie dat er al veel overlast wordt veroorzaakt, zeker ook door de daarmee gepaard gaande aankomende en vertrekkende auto’s. Ook betekent dit een ‘vrijbrief’ voor buiten de gemeente woonachtige ondernemers, die busladingen toeristen uitnodigen over de Vecht te varen terwijl dit economisch de gemeente niets oplevert. De schepen komen van elders en worden vanuit elders bevoorraad. Dit past niet in het beleid van Kwaliteitstoerisme’. Indien u niet wilt dat het massatoerisme, met de daarmee gepaard gaande overlast, op de Vecht toeneemt, is nu het moment om u te laten horen

Het betreft:
Bestemmingsplan De Vecht
NL.IMRO.1904.BPDeVechtLGB-OW01
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer

Via onderstaande link kunt u eenvoudig uw zienswijze/bezwaar elektronisch bij de Gemeente kenbaar maken. Natuurlijk kunt u ook u deze ook op papier (met legitimatie) afgeven op het Gemeentehuis.

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1904/inspraakreactie-of-zienswijze-op-bestemmingsplan-indienen/

Wij hopen dat als u onze zienswijze / bezwaren deelt u ook een zienswijze bij de Gemeente indient. Samen staan we sterker. De komende periode houden we u natuurlijk op de hoogte via mail en onze site

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsraad Vreeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*