Update én oproep: wat houdt Vreelanders bezig?

Beste leden van de dorpsraad,

In deze bijzondere tijden heeft het bestuur van de Dorpsraad alleen online contact met elkaar en ook de periodieke overleggen met de gemeente en gebiedsregisseur staan op een laag pitje. Zoals jullie uit de communicatie de afgelopen maanden konden afleiden hebben twee grote thema’s de activiteiten van het bestuur beheerst, te weten de N201 en het bestemmingsplan Vechtoevers. Daarnaast wordt er door een klein comité hard gewerkt aan de plannen voor het dorpshuis, gymzaal en het STAG-gebouw. Als daar meer concreets over te melden is volgt er meer informatie. Om jullie te laten weten wat ons in de tussentijd verder nog bezighoudt en om na te gaan wat er onder de Vreelanders leeft gaan we vanaf nu elk kwartaal een klein inkijkje geven in wat er in onze mailbox binnenkomt, naast de al genoemde thema’s.

De afgelopen maanden zijn mails binnengekomen over de volgende onderwerpen:
– De staat van wegdek en bermen van de Raadhuislaan;
– Verkeersveiligheid Lindengracht (m.n. racefietsers);
– Handhaving snelheid op Loenenseweg/Vreelandseweg o.a. t.h.v. IJsvogelpad;
– Openbaar vervoer in Vreeland.

Uiteraard hebben we niet meteen een oplossing paraat, maar de Dorpsraad Vreeland kan deze items wel agenderen bij haar periodieke overleggen met gemeente en gebiedsregisseur. Daar zullen we een volgende keer over rapporteren. Hebben jullie ondertussen nog andere zaken waarvan je vindt dat die onze aandacht of die van de gemeente behoeven? Aarzel niet om een mail te sturen!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Dorpsraad Vreeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*