Voorstellen “Toekomst N201 Amstelhoek-Vreeland” gepresenteerd op website Provincie Utrecht

Beste bewoners van Vreeland,

Zoals u wellicht ook in de media, o.a. via RTV Utrecht, heeft vernomen, is op 28 april 2020 op de website van de Provincie Utrecht een overzicht gepresenteerd van de belangrijkste voorstellen die door de ambtelijke projectgroep Toekomst N201 zijn voorbereid. Deze voorstellen zijn mede tot stand gekomen tijdens de ontwerpateliers die in 2019 zijn georganiseerd in het Dorpshuis. De plannen worden na de zomerperiode voorgelegd aan het bestuur van de provincie Utrecht (Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten). Naar verwachting nemen Provinciale Staten op 11 november 2020 een besluit over de plannen en de financiering.

Tot en met uiterlijk dinsdag 12 mei 2020 bestaat de mogelijkheid vragen te stellen via de mailbox toekomstn201@provincie-utrecht.nl.

Een handig overzicht met de meest gestelde vragen vindt u hier.

Wij roepen iedereen op hiervan kennis te nemen en indien er nog vragen en suggesties zijn, die vóór 12 mei met de projectgroep te delen via het hierboven genoemde mailadres.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsraad Vreeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*