Algemene Leden Vergadering 4 april 2019

Beste leden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Algemene Leden Vergadering op donderdag 4 april 2019.

Agenda:

19.30               Zaal open – ontvangst

20:00              Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Vreeland

Bestuursleden:

Ewald van den Hout – voorzitter,

Willem van Aalst – penningmeester,

Heleen Kouwenhoven – secretaris,

Joost de Haan,

Michiel van Dis,

Christa Niessen,

Willem de Kock,

Myrthe Buitenhuis

20.00               Opening Algemene Ledenvergadering en mededelingen

20.10               Goedkeuring concept-notulen d.d. 12 april 2018

20.20               Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019

20.30               Verslag van de Kascommissie

20.35               Décharge bestuur

20.40               Bestuursverkiezing

Aftredende bestuursleden Joost de Haan, Michiel van Dis, Heleen Kouwenhoven (secretaris)

Kandidaat-bestuursleden voorstellen door Bestuur: Dennis de Jong (secretaris), Qury van Vliet en Herman Oggel

20.45               Dorpsplan en recente ontwikkelingen (N201, afvalinzameling, ligplaatsenbeleid etc.)

21.10               Rondvraag/wvttk

21:15              Sluiting en volgende vergadering

Concept notulen ALV april 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*