Brief aan leden Update N201

Beste leden,

Graag praten wij jullie via deze mail bij over de ontwikkelingen rond de N201 en de laatste stand van zaken.

Standpunt
Dankzij jullie reacties en ideeën op de thema avond in november, via de mail en op allerlei andere plekken de afgelopen weken, hebben we een constructief standpunt kunnen innemen richting de overheid. Omdat op de thema avond en de weken daaromheen duidelijk werd dat Vreeland voor het overgrote deel een sterke voorkeur heeft voor een bepaalde denkrichting konden wij een duidelijke brief aan de Provincie sturen. Die brief wordt meegenomen in het advies van de ambtenaren aan het provinciebestuur. (Zie bijlage 1)

Lees meer →

Inhoud Thema avond

Op de thema-avond op vrijdag 9 november wordt het nieuwe Dorpsplan besproken. We zijn vooral benieuwd naar de mening van de vele nieuwe Vreelanders, die de afgelopen tijd in ons mooie dorp zijn komen wonen. Iedereen is welkom: ook als je (nog) geen lid bent van de Dorpsraad.

N 201.

De discussie over de toekomst van de N 201 ( 2-baans met aanpassingen ? of  4-baans met aquaduct ? ) is nu in een cruciale fase gekomen en er zal spoedig een beslissing worden genomen door de Provincie. Op de thema-avond vertellen we daar alles over, en hoort U de allerlaatste ontwikkelingen van de afgelopen week. We houden een paneldiscussie rond de voorliggende opties met als doel het bepalen van ons standpunt als Dorpsraad. De toekomst van de N 201 is heel belangrijk voor Vreeland en we zullen dan ook snel na de thema-avond een enquête houden onder de leden.

WORD LID !!!

Juist daarom is het ook belangrijk om lid te worden van de Dorpsraad (€ 8,- per jaar):

Hoe meer Vreelanders lid zijn, des te sterker staan we in de discussie over de N201 en kunnen we de belangen van ons kleine dorp binnen de grotere gemeente Stichtse Vecht nog beter verdedigen. Geef je dus vrijdag avond  ter plekke op als lid, of via info@dorpsraadvreeland.nl, of door een briefje in de bus te doen bij onze penningmeester op de Boterweg 22.

DISCO !!

Om het nieuwe Dorpsplan te vieren, wordt er na afloop gedanst op de beat van een super DJ, of wat rustiger nagepraat aan de bar.

Dus, vooral nieuwe Vreelanders : kom langs en ontmoet de overige leden van de Dorpsraad en inwoners van ons dorp.

 

Herinnering: informatiebijeenkomst over de toekomst van de N201

Maandagavond is het zover. Dan is er een belangrijke informatiebijeenkomst over de toekomst van de N201.

Op deze avond zullen de denkrichtingen voor deze weg door de Provincie Utrecht worden toegelicht en kunt u ook uw voorkeur uitspreken.

U bent van harte welkom op maandag 5 november a.s. in Cultureel Centrum ’t Web, Spinnerie 15, 3632 ET Loenen aan de Vecht.Inloop vanaf 19:30 uur en start van het programma om 20:00 uur. De toegang is vrij en aanmelden is niet nodig.

Laat maandagavond van u horen! Deze bijeenkomst is georganiseerd door Dorpsraad Loenen aan de Vecht.

Openbare bijeenkomst over mogelijke verbreding van (een deel van) de N201

De Dorpsraad Loenen organiseert samen met andere dorpsraden voor inwoners van Loenen, Vreeland, Loenersloot en Nieuwersluis een informatie- en inspraakbijeenkomst over de toekomst van de N201. Deze bijeenkomst wordt gehouden op maandag 5 november in Cultureel Centrum ’t Web, Spinnerie 15 in Loenen. Vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar; om 20:00 uur begint het programma.

De N201 vormt al jaren het grootste doorstromingsknelpunt in de provincie Utrecht, ondanks diverse maatregelen. Naar de toekomst toe dreigt dit knelpunt nog groter te worden door de verwachte groei van het verkeer. Tijdens spitsuren staan er files op de N201 en de Rijksstraatweg die de doorstroming beperken. In de avondspits staan er soms files op de A2 bij de afslag naar de N201 en dat is niet veilig voor de automobilist. Lees meer →

15 maart Verkiezingsdebat

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen heeft de Dorpsraad de lijsttrekkers van de gemeente Stichtse Vecht een uitnodiging gestuurd om weer deel te nemen aan het Verkiezingsdebat. Hierop is weer zeer positief gereageerd. De verwachting is dat alle partijen aanwezig zullen zijn.

Inloop is om 19:30 en aanvang van het debat om 20:00 uur in het Dorpshuis van Vreeland. Inmiddels hebben al diverse partijen zich voor dit debat aangemeld.

Begraafplaatsen

De dorpsraad heeft met de gemeente een gesprek gehad naar aanleiding van de commotie die is ontstaan over de begraafplaatsen. In dit gesprek is naar voren gekomen dat er reeds meer dan een jaar geleden een initiatiefgroep in Kockengen en Nieuwer ter Aa is gestart voor mogelijk eigen beheer van de begraafplaatsen. Naar aanleiding hiervan is de Dorpsraad gaan praten met deze initiatiefgroep. Hierbij het gespreksverslag.

De vraag van de Dorpsraad is of er mensen geïnteresseerd zijn in het starten van een initiatiefgroep voor Vreeland?

20171218 Gesprekverslag Begraafplaatsen 20171218 (1) (42.0 KiB)

Oplossings voorkeuren N201

Op 10 oktober zijn er twee ‘overwegen’-sessies gehouden, een ‘overheid-sessie’ en een ‘particulier-sessie’. Er is een presentatie gegeven over de resultaten van de eerste verkeerskundige probleemanalyse. Daarnaast zijn de oplossingsideeën uit de wikkensessies verzameld en gepresenteerd op posters.

Bijgaand de zeer overzichtelijke verslagen.

2017 12 21 Oplossings Voorkeuren Bewoners&Bedrijven N201 Stickers-1 (295.6 KiB)

2017 12 21 Oplossings Voorkeuren Overheden N201 Stickers-1 (290.7 KiB)

2017 12 21 Verslag Overwegen Sessies 10 Oktober 2017 (468.0 KiB)