www.buurtpreventiestichtsevecht.nl

Beste Wijkcommissies van de gemeente Stichtse Vecht,

Afgelopen maanden hebben Marko Hoven (coördinator WhatsApp Groep Staatslieden/Zeehelden) en ik, Suzan Wildenberg (Coördinator WhatApp Groep Maarssenbroek) een website gemaakt namelijk:

www.buurtpreventiestichtsevecht.nl

Deze website hebben wij i.s.m. de gemeente Stichtse Vecht en de politie Stichtse Vecht opgebouwd. Lees meer →

Uitnodiging inloopavond op 12 oktober in dorpshuis Vreeland m.b.t. onderhoudswerkzaamheden Van Leerbrug

Bijgaand de brief die we van de gemeente hebben ontvangen. Belangrijkste alinea lijkt de volgende te zijn:

Omleidingroute en bereikbaarheid

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt de Van Leerbrug gedurende de werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Zij worden omgeleid over de verderop gelegen Vechtbrug. Zodra er mogelijkheden in de uitvoering aanwezig zijn wordt per dag bekeken of de Van Leerbrug opengesteld kan worden voor alleen de fietsers en voetgangers.

Op de inloopavond ontvangt u gedetailleerde informatie over de omleidingfaseringen.

Uitnodiging Inloopavond Bewoners Vreeland Mbt Van Leerbrug 61696 1 (22.3 KiB)

Diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet

Om de leveringszekerheid van elektriciteit nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Ook in Breukelen-Kortrijk. Hier wordt het regionale 150 kV-net aan het landelijke 380 kV-net gekoppeld. Om deze koppeling tussen het nationale 380 kV-net en het regionale 150 kV-net te realiseren bouwt TenneT het 380/150 kV station Breukelen-Kortrijk. Lees meer →

Rapport ’t Kampje

Rond de jaarwisseling kondigden wij aan dat wij de mogelijkheden voor een ontmoetingspunt voor jong en oud in ’t Kampje zouden gaan verkennen. Op basis van een eerste gespreksronde hebben wij bijgaand rapportje geschreven. Het gaat hier slechts om een eerste verkenning van wat er leeft onder de bevolking. Mocht u uw gedachten daarin niet (of juist wel) herkennen: laat het ons weten en/of kom naar de “gangmakersavond” op 29 maart a.s. in ’t Kampje. Wij zullen u op deze avond ook informeren over de besluitvorming die momenteel op bestuurlijk niveau plaatsvindt. Nadere berichten daarover volgen.

Rapport Marktonderzoek Uitkijk 24-2-16 (179.6 KiB)

Lees meer →

Bericht gemeente ondergrondse containers Fetha

Geachte Dorpsraad,

Hierbij willen wij u laten weten dat er op vrijdag 18 december ondergrondse afvalcontainers voor plastic, oud papier, glas en textiel aan de Fetha zullen worden geplaatst ter vervanging van de huidige bovengrondse containers.. Deze ondergrondse containers zullen op vrijwel dezelfde locatie geplaatst worden als de huidige bovengrondse containers voor plastic, glas en textiel. Er zal daarnaast ook een ondergrondse container voor oud papier geplaatst worden. Lees meer →

Geplande werkzaamheden houten bruggen

We kregen bericht van de gemeente over gepland onderhoud aan de houten bruggetjes. Brug nummer 2 is de brug Spoorlaan/Singel en daarmee voor Vreeland de enige relevante. Bijgaand het hele document van de gemeente. Momenteel is ingenieursbureau Nebest bezig met de besteksvoorbereiding van het onderhoud. Aanbesteding zal in april/mei plaatsvinden.

Werkzaamheden Houten Bruggen 2015 SV (1.8 MiB)