Open bestuursvergadering DR Vreeland vanavond 11 februari in Dorpshuis

Vanavond is de bestuursvergadering van de Dorpsraad Vreeland een “open vergadering”. Wie graag wil weten hoe zo’n vergadering verloopt is welkom.

Op de agenda staan:
Notulen vorige vergadering
De verschillende “dossiers” van de bestuursleden (voortgang, hulpvragen)
Wat verder ter tafel komt.

We zien u graag!

Brief aan leden Update N201

Beste leden,

Graag praten wij jullie via deze mail bij over de ontwikkelingen rond de N201 en de laatste stand van zaken.

Standpunt
Dankzij jullie reacties en ideeën op de thema avond in november, via de mail en op allerlei andere plekken de afgelopen weken, hebben we een constructief standpunt kunnen innemen richting de overheid. Omdat op de thema avond en de weken daaromheen duidelijk werd dat Vreeland voor het overgrote deel een sterke voorkeur heeft voor een bepaalde denkrichting konden wij een duidelijke brief aan de Provincie sturen. Die brief wordt meegenomen in het advies van de ambtenaren aan het provinciebestuur. (Zie bijlage 1)

Lees meer →

Inhoud Thema avond

Op de thema-avond op vrijdag 9 november wordt het nieuwe Dorpsplan besproken. We zijn vooral benieuwd naar de mening van de vele nieuwe Vreelanders, die de afgelopen tijd in ons mooie dorp zijn komen wonen. Iedereen is welkom: ook als je (nog) geen lid bent van de Dorpsraad.

N 201.

De discussie over de toekomst van de N 201 ( 2-baans met aanpassingen ? of  4-baans met aquaduct ? ) is nu in een cruciale fase gekomen en er zal spoedig een beslissing worden genomen door de Provincie. Op de thema-avond vertellen we daar alles over, en hoort U de allerlaatste ontwikkelingen van de afgelopen week. We houden een paneldiscussie rond de voorliggende opties met als doel het bepalen van ons standpunt als Dorpsraad. De toekomst van de N 201 is heel belangrijk voor Vreeland en we zullen dan ook snel na de thema-avond een enquête houden onder de leden.

WORD LID !!!

Juist daarom is het ook belangrijk om lid te worden van de Dorpsraad (€ 8,- per jaar):

Hoe meer Vreelanders lid zijn, des te sterker staan we in de discussie over de N201 en kunnen we de belangen van ons kleine dorp binnen de grotere gemeente Stichtse Vecht nog beter verdedigen. Geef je dus vrijdag avond  ter plekke op als lid, of via info@dorpsraadvreeland.nl, of door een briefje in de bus te doen bij onze penningmeester op de Boterweg 22.

DISCO !!

Om het nieuwe Dorpsplan te vieren, wordt er na afloop gedanst op de beat van een super DJ, of wat rustiger nagepraat aan de bar.

Dus, vooral nieuwe Vreelanders : kom langs en ontmoet de overige leden van de Dorpsraad en inwoners van ons dorp.

 

Herinnering: informatiebijeenkomst over de toekomst van de N201

Maandagavond is het zover. Dan is er een belangrijke informatiebijeenkomst over de toekomst van de N201.

Op deze avond zullen de denkrichtingen voor deze weg door de Provincie Utrecht worden toegelicht en kunt u ook uw voorkeur uitspreken.

U bent van harte welkom op maandag 5 november a.s. in Cultureel Centrum ’t Web, Spinnerie 15, 3632 ET Loenen aan de Vecht.Inloop vanaf 19:30 uur en start van het programma om 20:00 uur. De toegang is vrij en aanmelden is niet nodig.

Laat maandagavond van u horen! Deze bijeenkomst is georganiseerd door Dorpsraad Loenen aan de Vecht.

Openbare bijeenkomst over mogelijke verbreding van (een deel van) de N201

De Dorpsraad Loenen organiseert samen met andere dorpsraden voor inwoners van Loenen, Vreeland, Loenersloot en Nieuwersluis een informatie- en inspraakbijeenkomst over de toekomst van de N201. Deze bijeenkomst wordt gehouden op maandag 5 november in Cultureel Centrum ’t Web, Spinnerie 15 in Loenen. Vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar; om 20:00 uur begint het programma.

De N201 vormt al jaren het grootste doorstromingsknelpunt in de provincie Utrecht, ondanks diverse maatregelen. Naar de toekomst toe dreigt dit knelpunt nog groter te worden door de verwachte groei van het verkeer. Tijdens spitsuren staan er files op de N201 en de Rijksstraatweg die de doorstroming beperken. In de avondspits staan er soms files op de A2 bij de afslag naar de N201 en dat is niet veilig voor de automobilist. Lees meer →

Aanvraagformulier centraal leefbaarheidsbudget voor fysieke en sociale initiatieven Stichtse Vecht  2019

Inleiding:

Het centraal leefbaarheidsbudget is een budget wat jaarlijks terugkomt. Uit dit budget kunnen ideeën van bewoners en bewonersgroepen gerealiseerd worden. Het kan gaan om ideeën om mensen bij elkaar te brengen of om uw wijk te verbeteren of ideeën voor buurtactiviteiten.

Ieder idee, of dat nu klein en praktisch is of groot, kunt u indienen. Meer informatie kunt u vinden op de gemeentewebsite (www.stichtsevecht.nl/gebiedsgerichtwerken).

Aanvragen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden: Lees meer →

Inloopbijeenkomst plaats voor de ondergrondse restafvalcontainers

Op 19 september vindt de 2e inloopbijeenkomst plaats voor de ondergrondse restafvalcontainers in Vreeland en Loenersloot.
Deze wordt gehouden in het Dorpshuis Vreeland, Fetha 16, Vreeland.
De inwoners van Vreeland en Loenersloot ontvangen begin september hiervoor een uitnodiging.
Ik wil u hiervan alvast op de hoogte stellen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u die stellen aan omgekeerdinzamelen@stichtsevecht.nl.